دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

 • نظام قدیم
 • دوره آموزش ابتدایی
 • دوره اول متوسطه جدید
 • سوالات دبیرستان
 • دانشگاه
 • کنکور ارشد
 • کنکور دکتری
 • دبیرستان و کنکور
 • کنکور سراسری
 • آزمون های آزمایشی آلم
 • آزمون آزمایشی موسسات
 • المپیاد
 • مسابقات آمایشگاهی
 • آزمون علمی
 • اسلاید های آموزشی
 • حل المسائل
 • مشاوره
 • آموزشگاه آزاد
 • سایر
 • خبر های آموزشی
 • کتابخانه
 • دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

  ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1395، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

  لينك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحاني

  دریافت دفترچه شماره 1

  دریافت دفترچه شماره 2

  1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي
  دریافت دفترچه1102 - مجموعه علوم جغرافيايي
  دریافت دفترچه1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
  دریافت دفترچه1104 - مجموعه زبان عربي
  دریافت دفترچه

  1105 - مجموعه علوم اقتصادي

  دریافت دفترچه1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
  دریافت دفترچه1107 - مجموعه تاريخ
   دریافت دفترچه1108 - مجموعه علوم اجتماعي
   دریافت دفترچه1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني
   دریافت دفترچه1110 - مجموعه زبان شناسي
   دریافت دفترچه1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1
   دریافت دفترچه1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2
   دریافت دفترچه1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
   دریافت دفترچه1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
   دریافت دفترچه1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5
   دریافت دفترچه1116 - مجموعه فلسفه

   دریافت دفترچه شماره 1

  دریافت دفترچه شماره 2

  1117 - مجموعه علوم تربيتي /1
   دریافت دفترچه1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
   دریافت دفترچه1120 - مجموعه زبان فرانسه
   دریافت دفترچه1121 - مجموعه زبان انگليسي
  دریافت دفترچه1122 - مجموعه زبان روسي
   دریافت دفترچه1123 - مجموعه علوم تربيتي /2
   دریافت دفترچه1124 - مجموعه زبان الماني
   دریافت دفترچه1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
   دریافت دفترچه1126 - مجموعه حقوق
   دریافت دفترچه1127 - مجموعه ايرانشناسي
   دریافت دفترچه

  1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

   دریافت دفترچه1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
   دریافت دفترچه1129 - زبان وادبيات اردو
   دریافت دفترچه1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
   دریافت دفترچه1131 - مجموعه مطالعات جهان
   دریافت دفترچه1132 - مجموعه باستان شناسي
   دریافت دفترچه1133 - مجموعه روانشناسي
   دریافت دفترچه1134 - مجموعه حسابداري
   دریافت دفترچه1137 - مطالعات زنان
   دریافت دفترچه1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
   دریافت دفترچه1139 - مددكاري اجتماعي
   دریافت دفترچه1140 - پژوهش علوم اجتماعي
   دریافت دفترچه1142 - مجموعه مديريت

   دریافت دفترچه شماره 1

  دریافت دفترچه شماره 2

  1143-مجموعه روان شناسی (2)

   دریافت دفترچه شماره 1

  دریافت دفترچه شماره 2

  1146 - مجموعه محيط زيست

  دریافت دفترچه شماره 1

   دریافت دفترچه شماره 2

  1148 - مجموعه مديريت اجرايي
   دریافت دفترچه1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
   دریافت دفترچه1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك
   دریافت دفترچه1155 - اطلاعات استراتژيك
   دریافت دفترچه1156 - اماد
   دریافت دفترچه1157 - مديريت بحران
   دریافت دفترچه1201 - مجموعه علوم زمين
   دریافت دفترچه1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

   دریافت دفترچه شماره 1

   دریافت دفترچه شماره 2

  1203 - مجموعه شيمي
   دریافت دفترچه1204 - مجموعه فيزيك

   دریافت دفترچه شماره 1

   دریافت دفترچه شماره2

  1205 - مجموعه فوتونيك
   دریافت دفترچه1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
   دریافت دفترچه1207 - مجموعه آمار
   دریافت دفترچه1208 - مجموعه ریاضی
   دریافت دفترچه1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
   دریافت دفترچه1213 - زيست شناسي -علوم گياهي
   دریافت دفترچه1214 - زيست شناسي -علوم جانوري
   دریافت دفترچه1215 - محيطزيست دريا
   دریافت دفترچه1216 - مجموعه زيست شناسي دريا
   دریافت دفترچه1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/
    دریافت دفترچه1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
   دریافت دفترچه1219 - مجموعه علوم شناختي

   دریافت دفترچه شماره 1

  دریافت دفترچه شماره 2

  1251 - مجموعه مهندسي برق
   دریافت دفترچه1253 - مجموعه مهندسي نفت
    دریافت دفترچه1255 - مجموعه مهندسي پليمر
    دریافت دفترچه1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي
   دریافت دفترچه1257 - مهندسي شيمي
   دریافت دفترچه1259 - مجموعه مهندسي صنايع
   دریافت دفترچه1262 - مديريت درسوانح طبيعي
   دریافت دفترچه1263 - مهندسي عمران نقشه برداري
   دریافت دفترچه1264 - مجموعه مهندسي عمران
   دریافت دفترچه1266 - مجموعه دريانوردي
   دریافت دفترچه1267 - مجموعه مهندسي مكانيك

   دریافت دفترچه شماره 1

   دریافت دفترچه شماره 2

  1268 - مجموعه مهندسي معدن
   دریافت دفترچه1272 - مجموعه مهندسي مواد
   دریافت دفترچه1273 - نانوفناوري -نانومواد
   دریافت دفترچه1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

  دریافت دفترچه

  1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر
   دریافت دفترچه1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
   دریافت دفترچه1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
   دریافت دفترچه1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
   دریافت دفترچه1285 - مجموعه بيوتكنولوژي
   دریافت دفترچه1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
   دریافت دفترچه1287 - مهندسي طراحي محيطزيست
   دریافت دفترچه1288 - مديريت نساجي
   دریافت دفترچه1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز
   دریافت دفترچه1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
   دریافت دفترچه1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني
   دریافت دفترچه1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
   دریافت دفترچه1294 - مجموعه ايمني صنعتي
   دریافت دفترچه1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
   دریافت دفترچه1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب
   دریافت دفترچه1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
   دریافت دفترچه1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
   دریافت دفترچه1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
   دریافت دفترچه1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
   دریافت دفترچه1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگل
   دریافت دفترچه1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك
   دریافت دفترچه1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي - علوم دام وطيور
   دریافت دفترچه1310 - مهندسي توليدات گياهي
   دریافت دفترچه1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي - شيلات
   دریافت دفترچه1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي - چوب
   دریافت دفترچه1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي
   دریافت دفترچه1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
   دریافت دفترچه1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
   دریافت دفترچه1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست
   دریافت دفترچه1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
   دریافت دفترچه1321 - مجموعه منابع طبيعي - بيابان
   دریافت دفترچه1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
   دریافت دفترچه1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
   دریافت دفترچه1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
   دریافت دفترچه1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
   دریافت دفترچه1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
   دریافت دفترچه1327 - مديريت كشاورزي
   دریافت دفترچه1328 - مهندسي فضاي سبز
   دریافت دفترچه1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
   دریافت دفترچه1351 - طراحي شهري
   دریافت دفترچه1352 - مجموعه معماري
   دریافت دفترچه1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
   دریافت دفترچه1356 - نمايش عروسكي
   دریافت دفترچه1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
   دریافت دفترچه1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

   دریافت دفترچه شماره 1

   دریافت دفترچه شماره 2

  1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
   دریافت دفترچه1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي
   دریافت دفترچه1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
   دریافت دفترچه1362 - طراحي صنعتي
   دریافت دفترچه1363 - فرش
   دریافت دفترچه1364 - طراحي پارچه ولباس
   دریافت دفترچه1501 - انگل شناسي دامپزشكي
   دریافت دفترچه1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
   دریافت دفترچه1503- قارچ شناسی دامپزشکی
   دریافت دفترچه1504 - بافت شناسي دامپزشكي
   دریافت دفترچه1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
   دریافت دفترچه1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
   دریافت دفترچه1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
   دریافت دفترچه1509 - بيوشيمي باليني
   دریافت دفترچهزبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
  دریافت دفترچهزبان فرانسه براي كد رشته 1126 - صبح جمعه
   دریافت دفترچهزبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه

   


  تاریخ : یکشنبه 19 ارديبهشت 1395 نویسنده : آلم |بازدید : 229
  ارسال نظر برای این مطلب

  قابل توجه کاربران عزیز :

  • کلیه فایل های سایت بدون پسورد می باشد، در صورتی که در این رابطه مشکل دارید به بخش راهنمای سایت مراجعه فرمائید
  • فایل های سایت در اکثر موارد با فرمت pdf می باشند که جهت کاهش حجم آنها را در winrar قرار داده ایم. برای دانلود نرم افزار های مذکور به بخش راهنمای سایت مراجعه شود


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  مطالب پربازدید
  مطالب تصادفی
  مطالب پیشین
  adsads